Коментари

Децата на Мигел и Ангелес

Децата на Мигел и Ангелес

Мигел и Ангелес имаат заедничко 7 деца, а половина од нив се момчиња.

Како може да се случи ова?

Решение

Бидејќи изјавата не наметнува никакви ограничувања за полот на другата половина од децата, единствениот начин да се направи ова можно е сите деца на парот да бидат момчиња, така што секој дел од вкупниот број на деца ќе одговара на машки деца, без оглед дали е половина, третина или која било друга фракција.

Видео: Barry Schwartz: Using our practical wisdom (Мај 2020).