Коментари

Кој ден е денес?

Кој ден е денес?

Пред вчера имав 17 години, следната година ќе имам 20 години.

Кој ден е денес?

Решение

Денес е 1 јануари. На 31 декември минатата година наполнив 18 години, па пред вчера имав 17. На 31 декември оваа година ќе наполнам 19 години, а на 31 декември следната година ќе наполнам 20 години.

Видео: Македонија денес - Денови на психологија (Мај 2020).