Накратко

Осветлете го натпреварот

Осветлете го натпреварот

Што ќе се случи ако влезете во просторија целосно исполнета со бутан гас и запалите натпревар?

Решение

Ништо не би се случило затоа што просторијата е целосно исполнета со бутан, тоа значи дека нема ништо друго и без кислород не можете да запалите оган.