Коментари

Одразот

Одразот

Во оваа слика на Салвадор Дали, одразот на некои животни покажува многу различни.

Дали ги гледате

Решение

На лебеди тие како да пливаат над езерото во кое се претвориле слонови кога се рефлектира во водата.

Видео: ИСЧЕЗНАТА 1x07 Одразот во огледалото (Мај 2020).