Накратко

Пирамидални операции

Пирамидални операции


Погледнете ја оваа серија:
1 x 1 = 1
11 x 11 = 121
111 x 111 = 12321

111111111 x 111111111 =?

Без да извршите никаква пресметка, Дали би можеле да го погодите резултатот од последниот термин од серијата?

Решение

Со секоја цифра додадена на множење, добиваме уште една бројка во резултатот секогаш следејќи ја растечката-намалена шема.

1 x 1 = 1
11 x 11 = 121
111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 = 123456787654321
111111111 x 111111111 = 12345678987654321

Видео: Пирамидите по нашите земи (Мај 2020).