Накратко

Дедо, татко и син

Дедо, татко и син

Имам онолку недели колку денови има мојот син. Мојот син е исто толку месеци колку што има татко ми и сите додаваме до три години.

Колку години имаше татко ми кога се роди син ми?

Решение

Ако се јавиме А на возраст од дедо, Стр на возраст од таткото и Н на возраст од детето, исполнето е дека:

P = 7 × H
A = 12. H
A + P + H = 100

За какво замена имаме:

7 × H + 12 × H + H = 100

каде ги добиваме тие H = 5, P = 35 и A = 60. И како одговор на прашањето, татко ми имаше 55 години кога се роди син ми.